Werkwijze/Thema's

‘What’s Up Night’ avonden

• Thema’s worden op de ‘What’s Up Night avonden besproken. De inleiding geschiedt via theater of door een voorbeeldfiguur. Een voorbeeldfiguur kan iemand zijn uit de sportwereld, wetenschap of iemand die het een en ander heeft ervaren. Zijn of haar ervaring kan met jongeren worden uitgewisseld. Het is van belang dat degene affiniteit heeft met de jongeren.
• Verhalen met Levensbeschouwelijke thema’s worden verteld met het accent op overeenkomsten.
• Wetenschappelijke thema’s zullen onder de aandacht worden gebracht en een innovatieve houding zal worden gestimuleerd. Zoals;
- De Deltawerken met alle nieuwe ontwikkelingen eromheen.
- Kennis over energie, gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit en leefomgeving.
- Duurzame en innovatieve ontwikkelingen op het gebied van bouwen en industriële vormgeving. We zullen vanuit T.U. Delft voor deze onderwerpen kennis en ondersteuning gebruiken.
• Feesten, herdenkingen, godsdiensten, hoogtepunten van de geschiedenis worden onder de aandacht gebracht.
- Sportlegendes, uitvinders en helden.
- Ontdekkingen en archeologie.

Individuele begeleiding

Via individuele gesprekken wordt er een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt. De jongere is hiervoor hoofdverantwoordelijk. Hij of zij wordt gemotiveerd om dit met de motivator vast te leggen. De jongere schrijft zelf zijn plan en dit wordt opgeslagen in een dossier.

‘Breed Chillen’

Het wordt breed opgezet. Een Brede School, maar dan voor jongeren in hun vrije tijd. Bij wijze van spreken ‘Breed Chillen’. Waarom deze benaming? omdat ontspannen op allerlei manieren en niveaus mogelijk is. Naast momenten voor persoonlijke ontwikkelingen zullen er momenten zijn van ontspanning. Men kan tafelvoetballen, biljarten, muziek beluisteren, computeren... Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse sportactiviteiten of gewoon even niets doen.

Tekenen - Schilderlessen

- Lessen die diverse Schilder – en Tekentechnieken aanbieden. Het is de bedoeling dat de jongeren hun eigen stijl ontwikkelen en niet dat van een ander kopiëren.
- Diverse soorten kunstenaars en stijlen worden belicht zoals Rembrandt, Vincent van Gogh, Picasso, Andy Warhol, Erwin de Vries, Haring, Dali, Monet, etc.
- De lessen worden ondersteund doordat er gebruik wordt gemaakt van museabezoek.

User interface

- De jongeren krijgen kennis over de architectuur van Rotterdam, Nederland en internationaal.
- De jongeren maken kennis met verschillende architecten zoals Mario Botto, Le Corbusier, J.M. Pei, Heidelberger, etc.
- Het N.A.I. en diverse musea en instellingen die met architectuur te maken hebben worden bezocht.