Van jongeren, met jongeren & door jongeren.

1
Thema’s koppelen aan de beleveningswereld van jongeren

Op de thema avonden worden verhalen verteld en aan de hand van die vertelsels worden er vragen gesteld. Deze gaan bijvoorbeeld over hoe zij over bepaalde zaken denken en hoe zij kwesties zouden aanpakken. Verhalen uit hun eigen belevingswereld zijn zeer relevant. Deze kunnen veelal gekoppeld worden aan nieuwe informatie om interesse en nieuwsgierigheid te wekken.

2
Omgangsvormen bijbrengen

Doordat er vragen worden gesteld en de mening van de jongeren onder de aandacht wordt gebracht kunnen normen en waarden worden toegelicht. We starten met basisvaardigheden, bijvoorbeeld: hoe stel jij je op tijdens een discussie? Laat je de ander in zijn of haar waarde vanwege een bepaalde mening? Probeer jij iets te halen uit hetgeen de ander verteld heeft? Wat is je achterliggende gedachte? Hanteer je een bepaalde norm? enz.

3
Studiemogelijkheden kenbaar maken

Jongeren warm maken om een studie te volgen, mochten ze daar nog niet aan begonnen zijn. We moeten heel duidelijk zijn naar de jongeren over dit punt. Want niet iedereen hoeft professor Barabas te worden. Er zijn ook mensen die in een bedrijf doorgroeien en intern een opleiding volgen. Of jongeren die ergens stage lopen en de mogelijkheid hebben om een cursus te volgen. Dat kan voor die persoon al voldoende zijn. Een ieder moet doen wat bij hem of haar past, maar probeer vooral het maximale eruit te halen.

4
Budgettering informatie bieden

Jongeren leren hoe ze met financiën om moeten gaan en mochten ze schulden hebben, hen leren dat je de mogelijkheid hebt om ze te vereffenen. Daar gaat vooral verantwoording nemen mee gepaard.

5
Jongeren verantwoording leren dragen

Jongeren verantwoording geven en ze hierin sturen. Bijvoorbeeld een aantal jongeren de taak geven om elke dag de plek van ontspanning schoon en fris te houden. De begeleider geeft aan dat er moet worden samengewerkt. Elke jongere heeft een rol in deze taak. Dat houdt in dat jongeren met deze taak ook op fouten kunnen worden aangesproken. Nog een voorbeeld is de jongeren de ruimte geven om een straatfeest te organiseren.

Je geeft de jongeren aan waar ze op moeten letten. Je houdt regelmatig tussenevaluaties zodat ze in kaart krijgen wat ze al voor elkaar hebben gekregen. Dit is zeer goed voor het zelfvertrouwen.

6
Vorming van eigen waardering en zelfbeeld

Tijdens de persoonlijke gesprekken en Thema avonden over zelfrespect en respect voor de ander, is het van belang dat de jongere zelf samenvat wat hij goed doet en wat minder goed loopt. Het is van belang dat degene die hem hierin stuurt hem complimenteert voor behaalde resultaten. In persoonlijke gesprekken zullen resultaten of ondernemingen van jongeren worden opgeslagen in een dossier. Ook als er niet veel ontwikkelingen zijn wordt het geregistreerd.

7
Attitudes en competenties

Workshops waarin we het vooral hebben over de houding: op tijd komen, opstelling op de werkvloer, wat zijn je kwaliteiten en wat vind je zelf leuk. Wat zou degene verder kunnen ontwikkelen zodat de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot. Of is ben je iemand met onderneming skills. Hoe moeten die verder gevormd worden? We zullen gebruik maken van bedrijven en externe organisaties om het professioneel vorm te geven.